สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมัครสอบตัวแทนนายหน้า

ข้อมูลที่เคยสมัคร
สารพันปัญหา
ใบสมัครนายหน้าประกันชีวิต
ใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัย
ผู้มีสิทธิสอบ
กลับหน้าหลัก

เลือกวันที่สอบ ประจำเดือน 10/2566

ชื่อผู้สมัคร :    หมายเลขประชาชน :
ประเภท :
สนามสอบ : ภาค 4 นครราชสีมา

<<  กลับไปเลือกสนามสอบใหม่
No. วันสอบ เวลาสอบ จำนวนที่สมัคร/จำนวนที่รับ  
111 ตุลาคม 2566 09.00-12.00
20/20
ผู้สมัครเต็มจำนวน
211 ตุลาคม 2566 13.00-16.00
20/20
ผู้สมัครเต็มจำนวน
316 ตุลาคม 2566 09.00-12.00
20/20
ผู้สมัครเต็มจำนวน
416 ตุลาคม 2566 13.00-16.00
20/20
ผู้สมัครเต็มจำนวน
518 ตุลาคม 2566 13.00-16.00
20/20
ผู้สมัครเต็มจำนวน
618 ตุลาคม 2566 09.00-12.00
20/20
ผู้สมัครเต็มจำนวน


* หมายเหตุ รอบที่มีผู้สมัครเต็ม อาจมีผู้สละสิทธิ์ สามารถเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งในวันต่อไป


จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศ