สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมัครสอบตัวแทนนายหน้า

ข้อมูลที่เคยสมัคร
สารพันปัญหา
ใบสมัครนายหน้าประกันชีวิต
ใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัย
ผู้มีสิทธิสอบ
กลับหน้าหลัก

เลือกวันที่สอบ ประจำเดือน 10/2566

ชื่อผู้สมัคร :    หมายเลขประชาชน :
ประเภท :
สนามสอบ : ภาค 7 นครปฐม

<<  กลับไปเลือกสนามสอบใหม่
No. วันสอบ เวลาสอบ จำนวนที่สมัคร/จำนวนที่รับ  
118 พฤษภาคม 2565 09.00-12.00
5/5
ผู้สมัครเต็มจำนวน
218 พฤษภาคม 2565 13.00-16.00
5/5
ผู้สมัครเต็มจำนวน
311 ตุลาคม 2566 09.00-12.00
10/10
ผู้สมัครเต็มจำนวน
411 ตุลาคม 2566 13.00-16.00
10/10
ผู้สมัครเต็มจำนวน
516 ตุลาคม 2566 13.00-16.00
10/10
ผู้สมัครเต็มจำนวน
616 ตุลาคม 2566 09.00-12.00
10/10
ผู้สมัครเต็มจำนวน
718 ตุลาคม 2566 13.00-16.00
10/10
ผู้สมัครเต็มจำนวน
818 ตุลาคม 2566 09.00-12.00
10/10
ผู้สมัครเต็มจำนวน


* หมายเหตุ รอบที่มีผู้สมัครเต็ม อาจมีผู้สละสิทธิ์ สามารถเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งในวันต่อไป


จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศ