การประกันภัยรถยนต์
การประกันภัยรถยนต์
      ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Homepage ของส่วนงานอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ภายใต้การกำกับดูแลของ
  กรมการประกันภัย (สคร.) ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
  ประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดคำนวณอัตราเบี้ยการประกันภัย
  แบบใหม่ โดยจะมีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ในเว็ปไซต์นี้ ตามเมนูที่อยู่ทางด้านซ้ายของเว็ปเพจที่ปรากฏอยู่
          สำหรับในแต่ละเมนูจะนำท่านไปสู่หัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจซึ่งมีดังต่อไปนี้
              บทนำ : เป็นเอกสารแนะนำความเป็นมาของการประกันภัยรถยนต์
              ขำขันประกันภัย : เป็นส่วนการ์ตูนคลายเครียดซึ่งแฝงไว้ด้วยสาระของการประกันภัย
              วิธีการคำนวณเบี้ย : เป็นคำแนะนำสำหรับการคำนวณเบี้ยประกันภัยที่ประชาชนทั่ว ๆ ไปสามารถคำนวณได้เอง
              คำนวณเบี้ยประกันภัย : เป็นหน้าจอสำหรับการคำนวณเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ
              คำถาม-คำตอบ : ประกอบด้วยคำถามที่ถามกันบ่อย ๆ พร้อมคำตอบที่ช่วยให้เข้าใจในเรื่องการประกันภัย
              เอกสารอ้างอิง : เป็นส่วนเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยอย่างละเอียด
              แหล่งข้อมูลอื่น ๆ : แนะนำเว็ปไซต์ที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมในการเข้าชมเว็ปไซต์ แห่งนี้ ได้แก่ บราวเซอร์ ที่ใช้งานอยู่ ซึ่งขอแนะนำ
  ให้ใช้ Microsoft Internet Explorer 4.x ขึ้นไป เนื่องจากในส่วนของการแสดงผลของ เว็ปไซต์นี้
  ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ดีกับ บราวเซอร์ของไมโครซอฟต์ ดังนั้นในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยรถ 
  อาจทำงานไม่ถูกต้องหากใช้บราวเซอร์อื่น ๆ ในการดู
  นอกจากนี้ในการแสดงผลขอแนะนำให้กำหนดการแสดงผล โดยการเลือกไปที่เมนู View ของบราวเซอร์ และเลือก
  ที่เมนูย่อย Encoding จากนั้นให้เลือกการแสดงผลให้เป็น Thai (Windows) จึงจะทำให้การแสดงผล
  ภาษาไทยสมบูรณ์
      อนึ่งท่านที่ใช้ Netscape เป็น บราวเซอร์ขอแนะนำให้ทดลองหา Plug-ins สำหรับการใช้งาน
  VB-Script มาติดตั้ง เพื่อให้การทำงานของส่วนการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์สมบูรณ์และถูกต้อง